PHP - Convert date dd/mm/yyyy kepada Y-m-d cover image

PHP - Convert date dd/mm/yyyy kepada Y-m-d

FAiZ • November 3, 2019

linux dns AWS
// ambil input dari HTML dd/mm/yyyy
$inputDate = $_POST['birthdate'];   // assume 15/10/2018

// tukar simbol dari dd/mm/yyyy kepada dd-mm-yyyy
$changeDateSymbol = str_replace('/', '-', $inputDate);

// jadikan format dari dd-mm-yyyy kepada yyyy-mm-dd
$converted = date('Y-m-d', strtotime($changeDateSymbol));

// lihat hasil:
echo $converted; // 2018-10-15

Biasanya kita gunakan conversion ini untuk simpan birthday daripada input form HTML.

Selamat mencuba!Follow: