Object Oriented PHP (OOP) cover image

Object Oriented PHP (OOP)

FAiZ • November 6, 2018

Fundamental

Object Oriented Programming. Atau dikenali sebagai OOP. Adalah cara programming yang dikenali ramai, terutama pada programmer yang menggunakan Laravel sebagai framework untuk membina software.

Object Style

<?php 

$varObject = new ObjectClass();

ini adalah contoh bagaimana object digunakan. Penggunaan object adalah bergantung kepada Class yang telah tersedia. Kita juga boleh panggil Class ini sebagai Driver atau Library.

Contoh Class

<?php

class ApiPayment{

  public function __construct(){
    // function ini akan running setiapkali ApiPayment digunakan
  }

  public function connectPayment(){
    // segala proses mengenai payment disini
    // biasanya kita akan connect API sistem kita dengan sistem web lain
  }
}

ini adalah contoh Class untuk connect dengan API payment (dummy). Mari kita lihat macam mana kita akan guna Class/Driver/Library ini:

<?php

// guna Class ApiPayment
$connectApi = new ApiPayment();

// panggil function dari Class ApiPayment
$connect = $connectApi->connectPayment();

begitulah cara guna Object Oriented Programming di dalam PHP.

Selamat Mencuba!Follow: